Kognitiv terapi og kognitiv træning


Kognitiv terapi og kognitiv træning

Kognitiv terapi er en korttidsterapi, hvor klienten opnår viden om sammenhænge mellem egne tanker, følelser, kropslige reaktioner og adfærd. Formålet er, at klienten tilegner sig redskaber til at få en bedre styring af egne tanker og handlemønstre. I terapien arbejder klienten med omstrukturering af tænkningen, hvorved mere positive følelser og konstruktive handlemuligheder øges. Jeg benytter ofte små adfærdseksperimenter, hvor nye redskaber afprøves.


Kognitiv terapi er en indsigtsgivende og struktureret terapiform, hvor der arbejdes ud fra aftalte temaer. Inden behandlingen starter opstilles der mål, og behandlingen evalueres løbende. Terapien kan foregå individuelt eller i grupper. Der skal forventes hjemmeopgaver, da en stor del af effekten kommer via træning. Kognitive metoder er effektive til behandling af lavt selvværd, og metoderne er dokumenteret særligt virksomme til behandling af angst, depression, belastningsudløste lidelser f.eks. stress og PTSD. Jeg har gode erfaringer med kognitiv adfærdsterapi til behandling af unge og voksne med særlige behov, da terapien er meget konkret og handlingsorienteret.

Den kognitive diamant


Den kognitive diamant er en model, der bruges til at undersøge sammenhænge mellem tanker, følelser, kropslige fornemmelser og adfærd.


Læs mere om kognitiv terapi her:

http://angstforeningen.dk/index.php?page=kognitiv-adfardsterapi

Neuropsykolog Mette Ellermann -  Den kognitive diamant

Kognitiv træning

Kognitiv træning er træning af specifikke kognitive funktioner som f.eks. opmærksomhed, hukommelse og eksekutiv funktion. Der kan benyttes computerprogrammer f.eks. Professionel Hjernetræning som er et professionelt træningssystem, hvor øvelserne kan tilpasses den enkelte klient. Træningssystemet er opbygget som standardiserede og specialiserede programmer, der består af sjove og interaktive øvelser, der er specielt designet, så de stimulerer specifikke kognitive funktioner. Formål, træningsplanlægning og evaluering varetager jeg, du træner derhjemme ved din egen computer.


Læs mere om Professionel Hjernetræning her:

http://dk.scientificbraintrainingpro.eu


Kognitiv træning kan også være social færdighedstræning eller selvtillidstræning, som mest optimalt foregår i grupper. Det er færdigheder som at møde mennesker, smalltalk, at føre samtaler, at lære mennesker at kende, nonverbale aspekter af samtalen, at bruge følelser i samtalen, at optræde med selvtillid, intime færdigheder og selvbeskyttende færdigheder, der trænes. Træning i temperamentsforvaltning er en anden færdighedstræning, som jeg har gode erfaringer med.

unsplash