Markedsføringsmateriale


Markedsføringsmateriale

Til download for patientforeninger, uddannelsessteder mv. som har bestilt mig til at holde foredrag, kurser eller andre aktiviteter.


Materialet kan benyttes til at lave annoncer eller opslag til eksternt eller internt brug. Jeg vil gerne have opslaget til gennemsyn inden offentliggørelse.

unsplash