Mette Ellermann


Neuropsykolog Mette Ellermann

Jeg har en bred erfaring indenfor såvel børne- og ungeområdet som med voksne. Gennem ansættelser i kommuner, i psykiatrien og på Vejlefjord Rehabilitering har jeg erhvervet et særdeles godt kendskab til misbrugsproblematikker, mennesker med senhjerneskade, unge med særlige behov, mennesker med specifikke udviklingsforstyrrelser (f.eks. ADHD) generelle udviklingsforstyrrelser (f.eks. mental retardering) samt autismeforstyrrelser. Jeg har også et godt kendskab til problemer med ord- og talblindhed.


Siden 2009 har jeg haft min egen praksis. Inden da var jeg ledende neuropsykolog på Neurologisk Afdeling på Regionshospitalet Viborg. Igennem dette arbejde, har jeg erhvervet mig et specialiseret kendskab til mennesker med multipel sklerose, Parkinsons sygdom, demens, tumorer, ALS, epilepsi, apopleksi, traumer, smertebetingede tilstande, stressrelaterede lidelser og funktionelle lidelser.


Jeg har Dansk Psykologforenings godkendelse som specialist i neuropsykologi og har desuden den 2-årige videreuddannelse fra Århus Universitetshospital, Risskov i kognitiv terapi og andre kognitive behandlingsformer. Desuden har jeg gennemført uddannelsen mindfulness baseret kognitiv terapi, mindfulnesstræner trin 1 og 2 fra Kognitiv Center Fyn. Jeg har gennemgået et lederkursus fra Viborg Amt og senere Kilimanjaro - et lederudviklingsforløb for funktionsledere og ledere med personaleansvar fra Region Midt. Jeg er certificeret af Dansk Psykologisk Forlag til at anvende personlighedstestene NEO PI-R og MMPI-2.


Siden 1998 har jeg fungeret som supervisor, og har efter videreuddannelse indenfor området modtaget Dansk Psykologforeningens godkendelse som supervisor.

Spidskompetence indenfor undersøgelse af og terapi med unge og voksne med særlige behov.


Misbrugere og socialt udstødte borgere modtages gerne.


Terapi tilbydes til klienter med mangelfulde sproglige færdigheder.


Klienter af anden etnisk herkomst undersøges gerne med tolk.

Neuropsykolog Mette Ellermann - LinkedIn
Neuropsykolog Mette Ellermann - Medlem af Dansk Psykologforening