Nyheder


Nyheder

Januar 2018

Ændret væremåde  –  et MS-symptom?


En civilingeniør skrev til mig via Scleroseforeningens netrådgivning, hvor jeg er tilknyttet som ekspertrådgiver, at han altid havde været kreativ og god til at produktudvikle. Efter at han havde fået sklerose var han gået helt i stå ”det er som om, at motivationen mangler. Ideerne kommer ikke til mig mere”. En anden fortalte, at hun kunne få voldsomme vredesudbrud, og når hun først var blevet vred, kunne det hænge ved i flere dage. Hun hang fast i følelsen.


Det handler om ændret væremåde. En direkte følge af de hjerneskader, som sklerosen medfører.


Jeg har den store glæde igen at turnere rundt i landet sammen med Scleroseforeningen med en foredragsrække, som bringer mig til 10 byer i Danmark. Scleroseforeningen har vist mod og taget imod min ide om at tage fat på dette tabubelagte emne. Målgruppen er mennesker med sklerose og deres pårørende, men fagpersoner er også velkomne.


Alle dage fra 18.30 – 21-00

22. februar, Aulum

1. marts, Rødding

8. marts, Aalborg

15. marts, Aarhus

22. marts, Odense

5. april, Holbæk

12. april, Sakskøbing

19. april, Næstved

3. maj, København

31. maj, Rønne


Du kan læse mere om foredragene på www.scleroseforeningen.dk/regionale-medlemsmøder, hvor medlemmer og deres pårørende kan tilmelde sig. Ikke medlemmer kan tilmelde sig på følgende telefonnummer 3646 3646.


Januar 2016

Vredesudbrud som følge af Multipel Sklerose


Neuropsykolog Mette Ellermann - Træthed og søvnproblemer

Mange mennesker med sklerose oplever, at ”lunten er blevet kortere”. Pludselige vredesudbrud, der slet ikke står mål med en eventuel udløsende årsag, kan blive en følgesvend på lige fod med f.eks. nedsat muskelkraft, smerter og problemer med tænkningen. Vredesudbruddene er en direkte følge af de forandringer, der kommer i hjernen på grund af sklerosen. Det er en følge, der kan volde store udfordringer i parforholdet og i familien som helhed. Samtidig er det en følge, som mange af mine klienter skammer sig over. Det ender ofte med, at vreden ganske hensynsløst vendes indad og rettes mod dem selv.


Det er ikke kun vreden, der kan volde problemer, men også håndteringen af andre følelsesmæssige reaktioner, kan blive forandret. Dette skyldes, at pandelapperne i hjernen er påvirkede. Pandelapperne er med til at regulere vores følelsesmæssige reaktioner. Derved bliver det svære at afstemme en reaktion hensigtsmæssigt til den udløsende situation eller årsag. Håndteringen af følelsesmæssige reaktioner bliver påvirket som følge af reducerede kognitive styringsfunktioner (eksekutive funktioner).


Jeg er blevet interviewet om, hvordan man i et vist omfang kan lære at håndtere vredesudbrud mere hensigtsmæssigt.


Selve artiklen fra Scleroseforeningens magasin ”Lev med Sclerose” kan læses her

Januar 2018

Ændret væremåde  –  et MS-symptom?


Neuropsykolog Mette Ellermann - Medlem af Scleroseforeningens rådgivningspanel

Efteråret 2015

Foredragsrække om træthed og søvnproblemer


I samarbejde med Scleroseforeningen var jeg i efteråret 2015 på en turné rundt i Danmark med et foredrag om træthed og søvnproblemer hos mennesker med multipel sklerose. Ni byer blev besøgt – den 28. august 2016 går turen til Thorshavn på Færøerne. Interessen var overvældende. Jeg blev imponeret i hver en by over sådan en vilje og et engagement disse gæve mennesker, der har store problemer med bl.a. træthed, kunne mobilisere til et aftenforedrag. Dette vidner om, hvor stort et problem, netop disse sklerosesymptomer er for mennesker med MS.


Træthed er et af de hyppigste og meste invaliderende symptomer ved sklerose. Trætheden er årsag til massiv nedsat livskvalitet og arbejdsevne. Søvnproblemer er en af de væsentligste årsager til trætheden. Under foredraget gennemgik jeg forskellige former for træthed, hvad årsagerne kan være og hvordan træthed og søvnproblemer kan forbygges, behandles og håndteres.


I forbindelse med foredragsrækken er en udvidet udgave af min præsentation blevet lavet til et lille hæfte ”Træthed og søvnproblemer”, som kan købes hos Scleroseforeningen.

Køb her


Selve foredraget kan ses og høres her

Oktober 2014

Jeg tilbyder nu mindfulness baseret kognitiv terapi


Oktober 2014 udvidede jeg mine kompetencer som mindfulnesstræner med trin 2 afholdt af Kognitiv Center Fyn. En uddannelse som jeg har været i gang med siden 2009.


Mindfulness er en tilstand af fuld tilstedeværelse og fokuseret opmærksomhed i nuet. Mindfulness kan trænes ved hjælp af meditation og forskellige mindfulness-teknikker samt ved at forsøge at efterleve de principper, som ligger bag mindfulness. Træningen er en form for opmærksomhedstræning, hvor du forsøger at forbedre evnen til at være til stede i nuet på en ikke vurderende måde. Det handler i høj grad om accept. Det at være med det, der er, både det som opleves positivt og negativt. Du skal være åben, se situationer med en nybegynders sind, tålmodig og kunne give slip.


Bevidst nærvær skaber større intensitet og kvalitet i det, du gør. Mindfulnesstræning har vist sig effektiv til behandling af stress, depression, angst samt det at leve under vanskelige vilkår f.eks. i forbindelse med smerter. Mindfulnesstræning kan også øge selvindsigten, skabe nærvær, øge trivslen, styrke din mentale robusthed og bedre evnen til at fokusere.

December 2013

Medlem af Scleroseforeningens rådgivningspanel


Mette Ellermann er specialist i neuropsykologi, og hun har desuden den to-årige videreuddannelse i kognitiv terapi og andre kognitive behandlingsformer. Mette har en bred erfaring inden for såvel børne- og ungeområdet som med voksne. Mette har i mange år haft en særlige interesse inden for MS. Som ledende neuropsykolog på Neurologisk Afdeling, Regionshospitalet i Viborg, fik hun i 2004 mulighed for at udvikle et særligt rehabiliteringstilbud med bl.a. kognitiv træning til voksne med MS.


Siden 2009 har Mette haft sin egen neuropsykologiske praksis. Som praktiker har Mette udviklet en spidskompetence inden for neuropsykologisk udredning af MS, særligt i kombination med følgesygdomme som f.eks. depression og træthed. Desuden tilbyder Mette neurorehabilitering, herunder kognitiv træning og optimering af kompensationsstrategier.


Mette har desuden stor erfaring med kognitiv terapi i forhold til de udfordringer, man tit står over for, når man har MS. Mette holder gerne kurser om MS og kognitive følger, herunder ændret væremåde, for såvel mennesker med MS som pårørende og fagpersoner.


Du kan stille spørgsmål til eksperterne her: https://scleroseforeningen.dk/netraadgivning

Juli 2009 - juni 2013

“Unge med særlige behov og psykiske vanskeligheder”, et satspuljestøttet projekt

Jeg har i en treårig periode været konsulent på et særdeles spændende satspuljestøttede projekt på Havredal gl. Skole. Sammen med cand. psych. Lene Broe har jeg bl.a. udviklet en interviewguide og et inspirationshæfte.


Havredal gl. Skole, som er en uddannelsesinstitution for unge med særlige behov, har ofte oplevet, at deres elever udover indlæringsvanskeligheder også har haft psykiske vanskeligheder. Baggrunden for projektet har været et ønske om at komme de unge i møde fra starten af deres uddannelse, at italesætte og afhjælpe vanskeligheder, der står i vejen for den gode trivsel og læring.


Projektets formål var at udvikle en metode til at afdække og identificere symptomer på psykiske problemer hos den unge (Interviewguiden). Desuden skulle der udvikles metoder, som kunne hjælpe de unge med at fungere bedre med deres vanskeligheder. Til dette blev der bl.a. udviklet en værktøjskasse til praktikere i den pædagogiske verden, Inspirationshæftet, som består af inspirationsark, der beskriver 16 forskellige og ofte sete reaktionsmønstre hos de unge, og hvordan man kan støtte de unge.


Interviewguide - en metode til opsporing af unge med særlige behov og psykiske vanskeligheder kan købes på det ny HAVREDAL. Køb forudsætter deltagelse i etdags kursus afholdt af skolen. Inspirationshæfte - ideer til det pædagogiske arbejde med unge med særlige behov og psykiske vanskeligheder kan købes på det ny HAVREDAL eller downloades gratis via deres hjemmeside http://havredal.dk/dk/set-og-sket/sats-psyk-projekt.aspx


Læs evalueringsrapport her

unsplash