Supervision


Supervision

Jeg tilbyder psykologer supervision både i forbindelse med opnåelse af autorisation og specialistgrad i neuropsykologi.


Supervision af andre faggrupper kan både være monofaglig og tværfaglig. Det kan være supervision i forbindelse med neuropsykologisk udredning af klient og supervisandernes videre arbejde med at støtte og udvikle klienten. Det kan også være problemfokuseret supervision, hvor klienten eller emnet ikke er kendt på forhånd.


Supervisionen kan enten være individuel eller i grupper, gerne tværfaglige grupper. Jeg synes, at det er spændende at supervisere faglærte medarbejdere, som ikke nødvendigvis har ret meget teoretisk viden om psykologiske emner.


Supervisionsmetode


Supervision er en metode, der kan benyttes, når du ønsker faglig udvikling eller oplever problemstillinger i forbindelse med dit arbejde. I supervisionen kan du diskutere de vilkår, som du arbejder under. Vi taler om dine styrker og svagheder samt muligheder for at gå nye veje. Dette hjælper dig til at reflektere over situationer og handlemuligheder i stedet for blot at handle ud fra umiddelbare tanker og oplevelser.


Metoderne kan være forskellige og afhænger af problemstillingen, men supervisionen foregår altid i respekt for og med værdsættelse af din faglighed. Jeg udforsker nysgerrigt dine succes’er og positive oplevelser, og hjælper med at finde måder disse kan anvendes til at angribe dine udfordringer. For mig er det vigtigt at stimulere håb og tro på fremtiden samt at fokusere på muligheder frem for begrænsninger. Hele tiden dog med opmærksomheden på, hvilke andre sti’er, du med fordel også kan træde. Ud over at hjælpe med at få andre vinkler på problemstillingerne, anbefaler jeg forskellige konkrete redskaber til at håndtere fastlåste eller vanskelige situationer. Du må være indforstået med, at der vil være hjemmearbejde mellem de enkelte supervisioner, hvor nye tilgange og redskaber udforskes og afprøves.

unsplash