Undersøgelser


Undersøgelser

Neuropsykologisk undersøgelse


Den neuropsykologiske undersøgelse danner baggrund for en vurdering af, hvilke færdigheder klienten har bevaret og hvilke, der måske er forringede. De forskellige færdigheder kan være: tempo, opmærksomhed og koncentration, indlæring og hukommelse, sprog, rum og retning, praktiske færdigheder, problemløsning og styringsfunktioner.


Undersøgelsen kan danne grundlag for en vurdering af: diagnose og prognose, arbejdsevne, genoptræningsbehov, behov for sociale foranstaltninger, reduktionsgrad og årsag til evt. reduktion. Undersøgelsen er også meget velegnet til at beskrive kognitive ressourcer, som klienten kan benytte til at kompensere for følger af kognitive dysfunktioner. Klienten skal regne med at undersøgelsen varer ca. 3 timer.


Personlighedsundersøgelse


Formålet med en personlighedsundersøgelse er at afdække den personlighedsmæssige struktur. Derved kan personlige og sociale færdigheder beskrives, herunder som regel: personlighedstræk og temperament, følelsesmæssige reaktioner, evnen til at skabe sociale relationer, selvopfattelse, mestringsstrategier, muligheder for at udnytte intellektuelle evner samt evt. psykopatologi. Klienten skal regne med at undersøgelsen varer ca. 3½ time.


De spørgeskemaer og tests, som benyttes til at lave en personlighedsundersøgelse er udviklet til normalt begavede mennesker og forudsætter særligt en rimelig sprogforståelse. Læsefærdigheder er ikke en forudsætning. Det kan derfor ikke anbefales, at få foretaget en sådan undersøgelse, hvis begavelsesniveauet er væsentligt reduceret. I stedet kan en undersøgelse af de sociale færdigheder anbefales.


Undersøgelse af de sociale færdigheder


Sammen med den neuropsykologiske undersøgelse, kan du anmode om en tillægsundersøgelse af de sociale færdigheder. Denne undersøgelse beskriver kendskab til social viden, færdigheder med hensyn til at skabe sociale kontakter og kunne håndtere sociale situationer samt evne til at leve sig ind i andres perspektiv (empati og mentalisering).


Undersøgelse af de sociale færdigheder


Sammen med den neuropsykologiske undersøgelse, kan du anmode om en tillægsundersøgelse af de sociale færdigheder. Denne undersøgelse beskriver kendskab til social viden, færdigheder med hensyn til at skabe sociale kontakter og kunne håndtere sociale situationer samt evne til at leve sig ind i andres perspektiv (empati og mentalisering).


Kombinationsundersøgelse indeholdende både neuropsykologisk undersøgelse og personlighedsundersøgelse


Undersøgelsen er fordelt over to dage. Den varer ca. 3 timer den første dag, og 2 ½ time den næste dag.


Læs praktiske oplysninger om psykologiske undersøgelser til henviser her


Læs praktiske oplysninger om psykologiske undersøgelser til klient her