Undervisning


Undervisning

Jeg tilbyder foredrag og kortere eller længerevarende kurser til tværfagligt personale på f.eks. praktiske uddannelsessteder og opholdssteder, patientforeninger, psykologer, læger m.v. Jeg har stor erfaring med at undervise både mindre og større grupper.


Det er en spændende udfordring at undervise faglærte medarbejdere, som ikke nødvendigvis har ret meget teoretisk viden om psykologiske emner. Kurserne er individuelt tilrettelagte og kan efter ønske målrettes helt konkrete behov.

Temaerne kan bl.a. være:


Neuropsykologiske som f.eks. Hjernens opbygning, funktion og følger efter hjerneskade eller Kognitive problemer og sklerose - guide til selvhjælp.


Neuropædagogiske som f.eks. Unge med sociale vanskeligheder - redskaber og strategier til at støtte den unges sociale udvikling eller Hvordan tøjles et heftigt temperament - ideer til arbejdet med temperamentsforvaltning.


Psykologiske som f.eks. Afhængighed af computerspil - hvordan støttes gameren til at finde en konstruktiv spilleadfærd? eller Unge med lavt selvværd - hvordan overvindes lavt selvværd.


Mail eller ring til mig og forhør dig om et konkret emne. Hvis jeg ikke føler mig kompetent til at varetage undervisningen, kan jeg med stor sandsynlighed henvise dig til en af mine kollegaer.